Tisztelt Erdőlátogató!

A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. tájékoztatja az erdőjárókat, hogy a Gulya-dombi Parkerdő területén a fakitermelés elkészült, ezért a 2023. november 6-ától meghirdetett időszakos erdőlátogatási korlátozás december 8-ától megszűnt.

A korlátozásra azért volt szükséges, mert az erdőgazdálkodási munkák – erdészeti gépek mozgása, fadöntés – veszélyeztették az erdőlátogatók testi épségét.

A Parkerdő területén a fakitermeléssel összefüggésben további erdészeti munkák várhatók:

– a kitermelt hengeres faanyag elszállítása, 2024. januárjában
– a máglyákba rakott koronarészek leaprítása és elszállítása, 2024. tavaszán
– a gépek mozgása miatt károsodott földutak helyreállítása, a talaj kiszáradását követően, jó eséllyel 2024. tavaszán
– a termelés során megsérült lombos faegyedek visszavágása, a törött ágak nyesése, hóolvadást követően
– az útszélek vágástakarítása (ágak összegyűjtése), hóolvadást követően

A fenti munkák már nem indokolják a terület lezárását, viszont továbbra is kérjük a konkrét munkaterületek elkerülését, a Parkerdő körültekintő használatát.

Az Erdőgazdaság ezúton is köszöni a kirándulók türelmét és megértését.

Kutyával az erdőben

Négylábú barátunkkal a természetben barangolni nagyszerű időtöltés! Számítanunk kell rá azonban, hogy nem csak mi gondoljuk így. Találkozhatunk kerékpárosokkal, kirándulókkal, kisgyerekes családokkal, nem is beszélve az erdő lakóiról: a kisebb-nagyobb állatokról, vagy épp a növényekről.

Ha a kirándulás, séta során az élni és élni hagyni elvet követjük, elkerülhetjük a konfliktusokat, a rossz élményeket, sőt a baleseteket és a sérüléseket is. Az alábbiakban a felelős kutyasétáltatás – kutyatartók, civil- és szakmai szervezetek által megfogalmazott – erdei szabályait olvashatja, amelyek betartása sokak erdei nyugalmát és biztonságérzetét növelheti a jövőben.

Az erdei kutyasétáltatás kilenc pontja

 1. Az erdei kutyasétáltatás során mindig vegyük figyelembe, hogy az erdő nem csak a miénk. Az erdő az erdei állatok és a védett növények számára életteret jelent. A kedvencünkkel egy időben kutya nélküli természetjárók, gyerekek és kerékpárosok sokasága élvezi ugyanazon területen az erdei levegőt. A békés egymás mellett élés érdekében mindig tekintsünk úgy a kutyánkra, ahogyan az egy másik erdőjáró számára megjelenik, vegyük figyelembe a többiek, különösen a gyerekek és gyerekes szülők szempontjait!
 1. A felelős kutyatartás legfontosabb alapszabálya, hogy a kutyánk megfelelően szocializált, képzett, bármilyen kritikus helyzetben visszahívható, illetve fegyelmezhető legyen! Engedelmességi alapképzés nélküli kutyát póráz nélkül sétáltatni akár az erdőben, akár bárhol másutt felelőtlenség, amely kiszámíthatatlan következményekkel járhat, továbbá kockára teheti emberek és kutyák biztonságát.
 1. Az erdőben kutyát sétáltatva feltétlenül tartsuk szem előtt, hogy a kutya ragadozó állat. Szabadon engedve, hosszabb-rövidebb időre felügyelet nélkül hagyva az erdőben számos konfliktushelyzet adódhat az erdő élővilága és a kutya között, amely elsősorban az erdő állatait veszélyezteti:
  • A legszelídebbnek tartott házi kedvenc is megkergetheti az erdei állatokat. Ilyenkor akár hosszabb időre is szem elől téveszthetjük. (Egy legyengült őzgida a kutya kitartó kergetésének hatására el is pusztulhat!) Kutyánk távoli vidám csaholását hallva gondoljunk arra, hogy ez egyben valamilyen erdei állat riadt menekülését is jelentheti, amit mi észre sem veszünk.
  • Felzavarhat költő madarat, kiáshatja az ürgét, vagy a vakondot.
  • Rosszabb esetben el is pusztíthatja a nála kisebb állatokat (pl. békákat, gyíkokat, siklókat, fiatal madarakat, kisemlősöket), feldúlhatja a földön, vagy alacsonyan fészkelő madarak fészkeit.
 1. Az erdőben kutyát sétáltatva ne feledkezzünk meg a legfontosabb veszélyforrásokról:
  • Az erdei séta előtt gondoskodjunk a kullancsok-bolhák riasztására alkalmas nyakörv, vagy egyéb védőeszköz használatáról. A sétából hazaérve alaposan vizsgáljuk át a kutyát, távolítsuk el róla a kullancsokat!
  • A kutya az erdei állatokkal vagy azok ürülékével, tetemével való találkozáskor súlyos, akár emberre is veszélyes betegségeket kaphat el, ezeket esetlegesen átviheti gazdáira, más személyekre is. Ilyen például a veszettség, számos parazitás megbetegedés vagy a vaddisznó által terjesztett, a kutyára nézve halálos Aujeszky-kór.
  • A kutyák közötti agresszív összecsapások súlyos sérülést okozhatnak állatnak és gazdájának egyaránt.
  • A malacait védő vaddisznókoca viszonttámadása veszélyes lehet a kutyára, de a gazdájára nézve is (a kutya felbőszítheti a vaddisznót, a felbőszített állatot pedig a gazda közelébe vonzhatja).
 1. Az erdőben sétálva mindig gondoljunk arra, hogy a területen – a településeken is egyre gyakrabban megjelenő vaddisznóállomány apasztása, vagy a sertéspestis megelőzése, ill. visszaszorítása érdekében magaslesekről történő – vadászat folyhat. A lesek környékén a hajnali és esti órákban megjelenő, gazdájuk felügyelete alól kikerülő kutyák ellehetetlenítik a vaddisznók számának szabályozását.
 1. Lehetőség szerint a napfelkeltétől napnyugtáig terjedő időszakban sétáljunk kedvencükkel az erdőben, mert a magaslesekről történő vadászat leggyakrabban a hajnali, az esti és az éjszakai órákban zajlik. A vadászat legfőbb célja a vadlétszám megfelelő szinten tartása. Kutyára a vonatkozó jogszabályok értelmében kizárólag akkor adható le lövés, ha az emberre vagy vadra támad, és a vad sérelme másként nem hárítható el.
 1. Akkor óvhatjuk meg kedvencünket leghatékonyabban, ha az erdei sétáltatás során jól látható jelzéssel, például láthatósági mellénnyel vagy nyakörvre szerelhető villogóval látjuk el. A települések környéki erdőkben jelentős természetvédelmi károkat okozhatnak és a kirándulók körében riadalmat kelthetnek a sokszor falkába verődő kóbor kutyák, ezért nagyon fontos, hogy az erdészek, vadászok és állatrendészeti szakemberek számára egyaránt jól felismerhető módon megkülönböztessük tőlük kedvencünket.
 1. Mindezek ismerete mellett ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a Szabálysértési törvény 193.§ (1) bekezdése értelmében „aki a felügyelete alatt álló kutyát természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el.” Hasonló jogszabály nemcsak hazánkban, hanem más fejlett országokban is érvényben van.
 1. Ne feledjük: a felelős kutyatartó elsősorban a saját kutyája, a természeti környezet és kiránduló embertársai védelme miatt tartja be az erdei kutyasétáltatás írott és íratlan szabályait!

Tisztelt Erdőlátogató!

Felhívjuk a figyelmét, hogy a VERGA Zrt. a használatában lévő erdőterületen a jogsértések (lopás, orvvadászat, hulladék elhelyezés, jogosulatlan gépjárműhasználat, stb.) megelőzése érdekében időszakosan kamerás megfigyelést folytat. Jogsértés esetén a rögzített felvétel felhasználható a rendészeti és erdészeti hatóságnál kezdeményezett eljárásokhoz.

 

Kérjük, hogy az erdőlátogatás során tartsa be az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 91-94. §-ában foglaltakat.

Néhány kiemelt erdőlátogatási szabály:

Ki tartózkodhat az erdőben?

 • üdülés, sportolás és kirándulás céljából bárki, de csak gyalogosan, kerékpárral, lóval, valamint a feltáró hálózaton lóval vontatott járművel,
 • a VERGA Zrt. erdészeti szakszemélyzete,
 • a VERGA Zrt-vel szerződéses jogviszonyban álló erdőgazdálkodási tevékenységet végző vállalkozók, ill. természetes személyek,
 • a VERGA Zrt. engedélyével gyűjtési tevékenységet végző vállalkozók, ill. természetes személyek,
 • a lőtéren az MH Bakony Harckiképző Központ állománya és a katonai tevékenységet végzők,
 • a területileg illetékes vadászatra jogosultak.

KIVÉVE, ha az erdő látogatása korlátozott:

 1. a) jogszabály alapján,
 2. b) az arra jogosult a látogatás korlátozását elrendelte, pl.
  • a katonai igénybevétel miatti korlátozás a gyakorló- és lőtér területén,
  • fakitermelés, erdőkár, lőszermentesítés miatti korlátozás,
  • vadászat miatti korlátozás.

Ki közlekedhet gépjárművel az erdőben?

  • erdészeti, vadászati, katonai szakszemélyzet
  • jogszerűen szállítási tevékenységet végzők
  • erdőgazdálkodói hozzájárulással rendelkezők
  • engedélyezett versenyek szervezői, ill. résztvevői
  • hatósági személyek

A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. erdészeti szakkezelésében lévő területek egy része a Magyar Honvédség gyakorló- és lőtere, ahol hazai és nemzetközi gyakorlatok, éleslövészetek is folynak.

TÉRKÉP / MH Központi Gyakorlótér

TÉRKÉP / MH Tótvázsony Gyakorlótér

TÉRKÉP / MH Újdörögd Gyakorlótér

A gyakorló- és lőtérhez tartozó területekre a balesetek és személyi sérülések elkerülése érdekében a következő szabályok vonatkoznak:

 • külön engedély nélkül kizárólag a jelzett turistautakon szabad tartózkodni;
 • a gyakorlatok és lövészetek napján a turistautak sem vehetők igénybe;
 • a turistautakat mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.

A gyakorlatok és lövészetek időpontjai és helyszínei az Magyar Honvédség Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság facebook oldalán találhatók meg. Érdeklődni az mh.csapgyakter@mil.hu e-mail címen, vagy a 06-30/815-0431-es telefonszámon lehet. A tájékoztatásért felelős személy Gervai János főtörzszászlós.

 A lő- és gyakorlótér polgári személyek részére akkor is tiltott terület, ha katonai tevékenység nem folyik rajta. A tiltás az élet és testi épség védelmét szolgálja, mert a lő- és gyakorlótéren a katonai feladatokat, gyakorlatokat követő tűzszerészeti mentesítés ellenére is maradhatnak fel nem robbant lőszerek, robbanóeszközök. A területek mentesítése folyamatos, azonban pl. az esőzések utáni talajmozgások hatására folyamatosan kerülnek elő évek, évtizedek óta a felszín alatt lévő robbanótestek.

Ha ilyen jellegű eszközt talál, az alábbiakat kell tenni:

 • Az eszközhöz hozzányúlni, a helyéről elmozdítani szigorúan tilos, fokozottan baleset- és életveszélyes.
 • Az eszköz helyét jól látható módon meg kell jelölni (pl. színes szalag, műanyag zacskó).
 • A helyet lehetőleg őrizni kell, a közeledő személyeket figyelmeztetni kell a veszélyre.
 • Értesíteni kell a megfelelő szerveket:
 1. a gyakorló- és lőtér területén (lásd a fenti térképet) megtalált eszköz esetén a Magyar Honvédség Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság ügyeletes tisztjét (tel: 06-88/549-555). Ilyen esetben a Honvédség intézkedik a Tűzszerészeti Ügyelet értesítéséről, valamint a helyszín biztosításáról.
 2. a gyakorló- és lőtér területén kívül talált eszköz esetén a Rendőrséget (tel: 107). Ebben az esetben a Rendőrség intézkedik a Tűzszerészeti Ügyelet értesítéséről, valamint a helyszín biztosításáról.
 • A bejelentésnél a lehető legpontosabban meg kell adni a helyszínt (pl. EOV koordináta megjelölése, közeli tereptárgyakhoz viszonyított helyzet).
 • Meg kell várni a helyszínre kiérkező rendőröket vagy katonákat.

 

A lő- és gyakorlótér területén feltalált robbanóanyag, robbanószer, valamint lőfegyver és lőszer megszerzése, tartása, forgalomba hozása szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény.

A Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium kezelésében és a MH BG csap. gyaktér pkság. utaltságában lévő lő- és gyakorlótér területére a belépést az alakulat parancsnoka engedélyezheti. Ezen szabályok be nem tartása esetén a központparancsnok a Polgári Törvénykönyv szerinti birtokvédelemért folyamodik.