Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálata:

Az ellenőrzés megnevezése:  Kockázatelemzéssel kiválasztott állami tulajdonú erdőgazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése.

Vizsgált időszak:  2010 – 2014. év

A vizsgálattal kapcsolatos dokumentumok:

Jelenleg nincs elérhető végleges lezárt dokumentum.

 

Állami Számvevőszék vizsgálata:

Az ellenőrzés megnevezése:  Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése.

Vizsgált időszak:  2009 – 2014. év

A vizsgálattal kapcsolatos dokumentumok:

Az intézkedési terv elfogadása.

Intézkedési terv.

ÁSZ jelentés.

A Társaságnál statisztikai adatgyűjtés nem történt.

LIFE +

Kiemelt fontosságú élőhelyek és fajok helyreállítása és megőrzése a Kelet-Bakony térségben

/ Restoration and conservation of priority habitats and species in the Eastern Bakony area/

Projekt azonosító száma: LIFE07NAT/H/000321

Projekt részvevői:

Vezető partner: Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség

Projekt partnerek:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
AQUAPROFIT Műszaki-, Tanácsadási és Befektetési Zrt.
VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

Projekt elszámolható költsége: maximum 2.122.372 euro

A bizottság támogatásának aránya: 74,98 %

A Bizottság maximális hozzájárulása: 1 591 442 euro

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. becsült összköltségvetése: 1 612 796 euro

A projekt tervezett időtartama: 66 hónap; 2009.02.02. napjától 2014.07.31. napjáig

A projekt célja: A Kelet-Bakony térségben lévő honvédségi használatban álló területek természetvédelmi rekonstrukciója a közvetlen brüsszeli finanszírozású LIFE+ közösségi programból valósul meg. A projekt főcélkitűzése a Várpalotai lőtér természeti értékeinek és biodiverzitásának megőrzése, a leromlott élőhelyek helyreállítása és egyes fajok populációjának megerősítése, valamint a katonai tevékenységek és a természetvédelmi célok optimális összehangolása.

A honvédség által használt természetes területek egyik fő jellemzője, hogy a nagyközönségtől való elszigeteltségük miatt viszonylag érintetlenül őrizték meg a természetes élőhelyeket. A természetvédelmi szempontból értékes, gyakran hatalmas kiterjedésű területek többsége a Natura 2000 hálózat része. Ezek közül több terület is részesült már támogatásban a LIFE közösségi program költségvetéséből.life_csori_bunker

A nyertes pályázat a Natura 2000-es hálózat továbbfejlesztését kívánja elősegíteni a projekt által érintett területeken. A kelet-bakonyi hegyek gyakorló lőterein és azok környezetében kiemelt fontosságú élőhelyek és jelölő fajok találhatóak. A terület már hosszú évek óta katonai használatban van, amely magába foglal különböző gyakorlatokat, éleslövészetet is. Bár a régió biodiverzitása aránylag jól megőrzött, sok olyan természetes folyamat és katonai tevékenység veszélyezteti, amelyeket a projekt megakadályoz, illetve mérsékel.

A projekt öt éves időtartama alatt különféle akciók folynak a kiemelt fontosságú élőhelyek (mint például a pannon molyhos tölgyesek, szubpannon sztyeppék) leromlási folyamatának megállítása és olyan védett fajok, mint a kerecsensólyom és a parlagi sas védelme érdekében.

life2Így kerülhet sor a katonai tevékenység miatt időnként keletkező tüzek megelőzését szolgáló intézkedésekre, a területen gazdálkodók segítésére a legeltetés bevezetését illetően, a fenyőerdők helyett őshonos lombos erdők telepítésére, egykori katonai létesítmények felszámolására, valamint a területek rekultivációjára.

 

KEOP-3.3.0/09-11 

KEOP-3.3.0/09-11 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése

Projekt címe: A Hubertus Erdészeti Erdei Iskola infrastrukturális fejlesztése a környezettudatosság jegyében.

Projekt azonosító száma: KEOP-3.3.0/09-11-2011-0009

Kedvezményezett neve: HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

Konzorciumi partner: Honvédelmi Minisztérium

Megvalósítási munkák tervezett nettó összköltsége: 36 310 201 Ft

Támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének 90 %-a, de legfeljebb

32 679 181 Ft

Közreműködő szervezet: Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. (1134 Budapest, Váci út 45.)

A projekt tervezett időtartama: 2012. év 06. hó 29. nap- 2013. év 06. hó 30. nap

A projekt megvalósításához megítélt támogatás: 85 %-a az EU (Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap), 15 %-a pedig a Magyar Köztársaság központi költségvetéséből származik.

A projekt célja: A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. működtetésében lévő Hubertus Erdészeti Erdei Iskola minősített erdei iskola szolgáltatási színvonalának fejlesztését célzó projekt keretében sor kerül az intézmény egyes meglévő oktatási létesítményeinek felújítására, átalakítására, bővítésére az eszköz állomány bővítésére, valamint az oktatási tevékenység fejlesztésére.

Hosszú távú cél az erdei iskola szemléletformáló tevékenységének végzéséhez a természettudomány és a társadalmi elvárásoknak megfelelő feltételek biztosítása, a működési szezonalitás csökkentése, valamint korszerű szemléltető és kísérleti eszközök beszerzése.

A tervezett projekt közvetlen célcsoportjaiként azonosíthatóak az erdei iskolában tanuló gyerekek illetve az ott dolgozó/oktató szakemberek. Ezzel együtt a gyerekek szemléletformálása nyomán, annak továbbadásával közvetett célcsoportnak tekinthetőek az erdei iskolában tanuló gyerekek szülei, családtagjai illetve azon iskolatársai, akik nem vesznek részt erdei iskolai foglalkozásokon.

Fontos szempont volt a projekt tervezés során, hogy csak olyan projektelemek kerüljenek a projektbe, amelyek az oktatási tevékenység során, a Hubertus Erdészeti Erdei Iskola életében jól hasznosíthatóak (kemencével felszerelt fedett foglalkoztató, a tervezett erdei iskolai modulokhoz illeszkedő oktatási eszközök beszerzése) és amelyek az erdei iskola által a gyerekek felé közvetített környezetbarát szemléletmóddal összhangban vannak (pl. korszerű szennyvízkezelés, energia takarékosság, külső nyílászáró csere).

A kijelölt projekthelyszínek és a tervezett beavatkozások megnevezése:

  • 1 oktatási épület átalakítása, felújítása (1 akadálymentes és női mellékhelyiséggel, 1 férfi mellékhelyiséggel, külső-, belső nyílászárócserével);
  • 1 akadálymentes parkoló kialakítása;
  • A projekttel érintett (átalakított, felújított) oktatási épület és az akadálymentes parkoló közötti megközelítési útvonal akadálymentesítése (járda és terasz);
  • 1 oktatási célú, kemencével felszerelt fedett foglalkoztató építése;
  • 1 tároló szín beépítése
  • 1 a meglévő szennyvízelvezető rendszerbe illeszkedő egyedi szennyvíztisztító kisberendezés beépítése;
  • a programok lebonyolításához szükséges eszköztár fejlesztése;
  • valamint az erdei iskolában oktató/dolgozó szakemberek közül 4 fő képzése/ továbbképzése („Terepi természetismereti programok vezetése” – 4 fő 60 órásképzése; „Csoportvezetés, differenciált foglakoztatás, hatékonyság”-2 fő részére 120 órás továbbképzése)
keop_tabla-1 keop_tabla-2
keop_tabla-3  Keop_tabla-4

Letöltés (PDF, 294KB)

Letöltés (PDF, 294KB)

A Társaságnak nincs közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatása.
A Társaság közérdekű adatok hasznosítására nem kötött szerződést.
A Társaság nem folytatott közbeszerzési eljárást.