Tájékoztatás

A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság tájékoztat minden kedves erdőlátogatót, hogy a tiszafás területén található erdők természetvédelmi elsődleges rendeltetésűek ahol a természetes mageredetű erdőfelújítás feltételei adottak. Az ilyen területen főszabály szerint tilos a tarvágás, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 10.§ (2) bekezdése értelmében. A tiszafás területén a múltban elvégzett, ill. a jelenleg folyó fakitermelések kapcsán tarvágásról nem beszélhetünk.

Az erdőgazdaság, az erdészeti és a természetvédelmi hatóság által megállapított erdőterv keretein belül, a tervezett fakitermelés bejelentését követően végezheti a tevékenységét. A Tiszafás területén csak a folyamatos erdőborítást biztosító gazdálkodás megengedett. Ennek során azokon a területeken lehet fahasználatot végezni, ahol az erdő állományának felújulása természetes úton történik. Az érintett Miklós Pál-hegyi, valamint Balogszegi területen a Verga Zrt. a vágásérett erdőkben szálalóvágásokat végzett, ill. végez annak érdekében, hogy a megjelent lombos és tiszafa újulatot megsegítse, ezáltal az erdőállományt felújítsa.

A Miklós Pál-hegyen jelenleg folyó fakitermelések indokoltsága a fent leírtakon túl az, hogy az erdőterület az elképzelések szerint 2019-ben új vadkárelhárító kerítést kap. A fakitermelés tehát azt is célozza, hogy dőléstávolságon belül a kerítés nyomvonala mentén ne maradjanak veszélyes fák, amik a jövőben veszélyeztethetik a kerítés épségét. Az eredetivel azonos nyomvonalon megépülő új kerítés a mostaninál magasabb lesz, hasonlóan a Balogszegen megépült új kerítéshez.

Reményeink szerint és az elmúlt év tapasztalata is ezt mutatja, hogy a tiszafát és a lombos újulatot is erősen károsító nagyvad (főként gímszarvas, őz) az új kerítés segítségével nagy biztonsággal kizárható lesz a területről. Igyekszünk tehát az idős tiszafa állományt megőrizni, illetve több fény biztosításával a tiszafa természetes felújulását elősegíteni, amelynek egyik elengedhetetlen feltétele az árnyalást okozó hatalmas bükkök letermelése.

A fakitermelés befejeződött.

 


Erdőlátogatási korlátozás

A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. felhívja a figyelmet, hogy az üzemi vadászterületén szervezett társas vadászatok miatt az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 94. § (2) bekezdése alapján erdőlátogatási korlátozást vezet be, az alábbi időszakokban:

Királyszállási Erdészet
A vadászatok vezetője: Tóth Attila erdészeti igazgató, telefonszáma: 06-30-348-7575
A vadászat időtartama
2018. november 23-24.
2018. november 30.- december 1.
2018. december 7-8.
2019. január 5-6.
2019. január 14-15.

Zirci Erdészet
A vadászatok vezetője: Sipos László erdészeti igazgató, telefonszáma: 06-30-300-7012
A vadászat időtartama
2018. november 20-21.
2018. november 26-27.
2018. december 4-5.
2018. december 13-15.
2019. január 3-4.
2019. január 9-11.

A társas vadászatok az erdőlátogatók életére, testi épségére fokozott veszélyt jelentenek, ezért kérjük az erdőlátogatási tilalom betartását. A vadászatokról további információval a vadászatvezető rendelkezik.

Felhívjuk továbbá a figyelmet a katonai igénybevételből adódó általános erdőlátogatási korlátozásra, amelyről ITT tájékozódhat.

A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. erdészeti szakkezelésében lévő területek egy része a Magyar Honvédség gyakorló- és lőtere, ahol hazai és nemzetközi gyakorlatok, éleslövészetek is folynak.

TÉRKÉP / Központi Gyakorló- és Lőtér

TÉRKÉP / Újdörögd Gyakorlótér

A gyakorló- és lőtérhez tartozó területekre a balesetek és személyi sérülések elkerülése érdekében a következő szabályok vonatkoznak:

 • külön engedély nélkül kizárólag a jelzett turistautakon szabad tartózkodni;
 • a gyakorlatok és lövészetek napján a turistautak sem vehetők igénybe;
 • a turistautakat mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.

A gyakorlatok és lövészetek időpontjai és helyszínei az alábbi elérhetőségeken találhatók meg:

Érdeklődni az mh.bhk.parancsnoksag@mil.hu e-mail címen, vagy a 30/777-5234-es telefonszámon lehet. A tájékoztatásért felelős személy Schäffer Mónika hadnagy.

 

A lő- és gyakorlótér polgári személyek részére akkor is tiltott terület, ha katonai tevékenység nem folyik rajta. A tiltás az élet és testi épség védelmét szolgálja, mert a lő- és gyakorlótéren a katonai feladatokat, gyakorlatokat követő tűzszerészeti mentesítés ellenére is maradhatnak fel nem robbant lőszerek, robbanóeszközök. A területek mentesítése folyamatos, azonban pl. az esőzések utáni talajmozgások hatására folyamatosan kerülnek elő évek, évtizedek óta a felszín alatt lévő robbanótestek.

Ha ilyen jellegű eszközt talál, az alábbiakat kell tenni:

 • Az eszközhöz hozzányúlni, a helyéről elmozdítani szigorúan tilos, fokozottan baleset- és életveszélyes.
 • Az eszköz helyét jól látható módon meg kell jelölni (pl. színes szalag, műanyag zacskó).
 • A helyet lehetőleg őrizni kell, a közeledő személyeket figyelmeztetni kell a veszélyre.
 • Értesíteni kell a megfelelő szerveket:
 1. a gyakorló- és lőtér területén (lásd a fenti térképet) megtalált eszköz esetén a Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ ügyeletes tisztjét (tel: 06-88/549-555). Ilyen esetben a Honvédség intézkedik a Tűzszerészeti Ügyelet értesítéséről, valamint a helyszín biztosításáról.
 2. a gyakorló- és lőtér területén kívül talált eszköz esetén a Rendőrséget (tel: 107). Ebben az esetben a Rendőrség intézkedik a Tűzszerészeti Ügyelet értesítéséről, valamint a helyszín biztosításáról.
 • A bejelentésnél a lehető legpontosabban meg kell adni a helyszínt (pl. EOV koordináta megjelölése, közeli tereptárgyakhoz viszonyított helyzet).
 • Meg kell várni a helyszínre kiérkező rendőröket vagy katonákat.

 

A lő- és gyakorlótér területén feltalált robbanóanyag, robbanószer, valamint lőfegyver és lőszer megszerzése, tartása, forgalomba hozása szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény.

A Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium kezelésében és a MH BHK utaltságában lévő lő- és gyakorlótér területére a belépést az alakulat parancsnoka engedélyezheti. Ezen szabályok be nem tartása esetén a központparancsnok a Polgári Törvénykönyv szerinti birtokvédelemért folyamodik.