LIFE+ program

life2Öt év – 2,2 millió euró a természetvédelemre.  Ekkora összegből valósulhat meg a Kelet-Bakony térségben lévő honvédségi használatban álló területek természetvédelmi rekonstrukciója a közvetlen brüsszeli finanszírozású LIFE+ közösségi programból. A projekt fő célkitűzése a Várpalotai lőtér természeti értékeinek és biodiverzitásának megőrzése, a leromlott élőhelyek helyreállítása és egyes fajok populációjának megerősítése, valamint a katonai tevékenységek és a természetvédelmi célok optimális összehangolása.

A honvédség által használt természetes területek egyik fő jellemzője, hogy a nagyközönségtől való elszigeteltségük miatt viszonylag érintetlenül őrizték meg a természetes élőhelyeket. A természetvédelmi szempontból értékes, gyakran hatalmas kiterjedésű területek többsége a Natura 2000 hálózat része. Ezek közül több terület is részesült már támogatásban a LIFE közösségi program költségvetéséből. Magyarországon a Kelet-Bakony projekt az első LIFE+ program által támogatott természetvédelmi akciócsomag.

A nyertes pályázat a Natura 2000-es hálózat továbbfejlesztését kívánja elősegíteni a projekt által érintett területeken. A kelet-bakonyi hegyek gyakorló lőterein és azok környezetében kiemelt fontosságú élőhelyek és jelölő fajok találhatóak. A terület már hosszú évek óta katonai használatban van, amely magába foglal különböző gyakorlatokat, éleslövészetet is. Bár a régió biodiverzitása aránylag jól megőrzött, sok olyan természetes folyamat és katonai tevékenység veszélyezteti, amelyeket a projekt megakadályoz, illetve mérsékel.
A projekt öt éves időtartama alatt különféle akciók folynak a kiemelt fontosságú élőhelyek (mint például a pannon molyhos tölgyesek, szubpannon sztyeppék) leromlási folyamatának megállítása és olyan védett fajok, mint a kerecsensólyom és a parlagi sas védelme érdekében.

Így kerülhet sor a katonai tevékenység miatt időnként keletkező tüzek megelőzését szolgáló intézkedésekre, a területen gazdálkodók segítésére a legeltetés bevezetését illetően, a fenyőerdők helyett őshonos lombos erdők telepítésére, egykori katonai létesítmények felszámolására, valamint a területek rekultivációjára.