Művelés

Mag- és csemetetermelés: Maggazdálkodásunk fő feladata, hogy az erdőgazdálkodáshoz megfelelő származású és minőségű magot biztosítson. A begyűjtött vagy vásárolt magot közvetlenül vagy csemetekerti vetést-nevelést követően csemeteként használjuk fel. Az így létrejövő szaporítóanyag-mennyiség biztosítja az erdőfelújításokat, az új erdők telepítését, a karácsonyfatelepek létrehozását.

Erdőfelújítás: A kezelt erdőterület faállományviszonyai, termőhelyi adottságai, a társadalmi elvárások, valamint a szakmai és gazdasági érvek egyöntetűen a természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodás kialakítását követelték meg részvénytársaságunktól.muveles_csemetek

A hegy- és dombvidéki keménylomb (jellemzően bükk, cser és kocsánytalan tölgy fő fafajú) állományok felújítását a helyben termett magra alapozzuk. Ez némi magvetéssel és csemeteültetéssel kiegészítve biztosítja a genetikai zavartalanságot. Folyamatos erdőborítással felújított erdőink nem csupán közjóléti és védelmi funkciót töltenek be, de gazdasági szerepük sem elhanyagolható. Mindez ökológiai és tájképi trauma nélkül.

Korábban kopárfásítással hoztak létre ma már tájidegennek tartott feketefenyő és erdeifenyő állományokat, amelyek mellett őshonos fafajok telepedtek meg. Az ilyen területeken kíméletes beavatkozással  faállomány cserére kerülhet sor.

A hatályos erdőtörvény kimondja a vágásos erdőgazdálkodás arányának csökkentését és a folyamatos erdőborítás előtérbe helyezését. Friss erdőterveink már ezt a szemléletet tükrözik. A fokozatos felújítóvágás mellett egyre nagyobb a szálalóvágással vagy szálalással, illetve jelentősebb beavatkozás nélkül az örök erdőként kezelt erdőterületünk.

Tarvágást csak a minimális mennyiségű akácállomány felújítása során alkalmazunk. Ugyanakkor  tarvágásos területre hasonlítanak azok a felújítandó erdőterületek, amelyek az úgynevezett abiotikus károk (mint például a 2010. májusi vihar) miatt váltak ilyenné.

Erdőtelepítés: A Veszprém és Várpalota környéki dolomitkopárokról az elmúlt évszázadokban eltűnt erdők újratelepítése az I. világháborút követő években kezdődött meg és tart napjainkban is. E kopárfásítás több szempontból is nagy jelentőségű: elősegíti a termőtalaj védelmét, termőképességének javítását, a felszín alatti vízkészletek védelmét, és nem utolsó sorban javítja az itt élők közérzetét.

Az erdőtelepítések zömmel a Központi Gyakorló- és Lőtér peremterületén, a lakott helyek és a katonai gyakorlatok helyszíne között valósultak meg, tompítva Veszprém város és a környező települések zaj-, vizuális és porszennyezését.

Erdőtelepítési tevékenységünkről a számok tükrében:

Állami tulajdonú területen az elmúlt 20 évben 898 hektár erdő telepítését fejeztük be, miközben különféle megbízások alapján magánterületen 286 hektár erdőt telepítettünk. Jelenleg 180 hektárnyi területen zajlik erdőtelepítés.

Erdőnevelés: A fiatal erdők nevelése – ápolás, tisztítás, törzskiválasztó és növedékfokozó gyérítés – az erdőtervek előírásainak megfelelően történik. Így idős korra olyan fafajösszetétel és állományszerkezet alakul ki erdeinkben, amely a legnagyobb ökológiai és ökonómiai értéket hordozza, a termőhelyet legjobban hasznosítja.

Fahasználat

 

A VERGA Zrt. által kezelt körülbelül 7,7 millió köbméter élőfakészletű erdők évente 160 000 köbméter növedéket produkálnak. (Az 1 hektárra vetített éves növedék 5 m3/ha/év, míg az országos átlag 6,7 m3/ha/év.) Ha nem akarjuk csökkenteni az erdők területét és fakészletét, akkor csak az évi növedék erejéig szabad kitermelést végezni. Mivel hazánkban a jelenlegi 20 százalékos erdősültség 25-27 százalékra való növelése a kívánatos cél, az általunk kezelt erdőkből évente hozzávetőleg 150 000 köbmétert termelhetünk ki. Lehetőségeinket igyekszünk a legnagyobb mértékben kihasználni, és a felújítások elvégzését szigorúan szabályozott ütemterv szerint készítjük elő.fahasznalat_teli_erdo-2

 A Zsófia-ciklon 2010 májusában eddig nem látott mértékű viharkárt okozott, melynek következtében 300 000 köbméternyi fa dőlt le. Ez alapvetően meghatározta a társaság következő évekre vonatkozó gazdálkodását, hiszen a kárfelszámolás során nagymértékű fakitermelésbe kellett kezdeni, ami arányosan csökkentett használatot és megnövekedett erdőművelési feladatok végrehajtását eredményezte.

 A fakitermelést 100 százalékban vállalkozók bevonásával végezzük, 2001-től pedig – a Műszaki üzem megszüntetése, a szállítópark privatizálása, illetve bérbeadása miatt –, az erdei közelítési és szállítási feladatokat is vállalkozók látják el. A megtermelt faanyag több mint felét külföldön értékesítjük.

A gomba, vadgyümölcs, illetőleg gyógynövény gyűjtésére az erdei haszonvétel szabályai vonatkoznak, mely szerint az erdőgazdálkodó köteles tűrni – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az egyéni szükségletet meg nem haladó (2 kg) gomba, vadgyümölcs, illetőleg gyógynövényállami erdőkben való gyűjtését.